Japanese Dog Names: 600+ Catchy and Cool names

Finding the perfect name for your new best buddy is one of the first things you’ll need to do when getting a new dog, which is fun and thrilling. 

Moreover, finding a good dog name is a little bit intimidating, and it might be overwhelming to know where to start with so many names available. Therefore, if you are someone who is searching for a Japanese name for your new dog, you have come to the right spot. 

Japanese Dog Names

To get you started, we have compiled a list of the most common Japanese names. Have a look!

Naoki

Emi 

Yuko

Makoto

Chiyo

Hiro

Emiko

Crea

Taro

Sora 

Tadao 

Masumi 

Juro

Nori 

Adzuki

Koko

Kazue

Miyu 

Kurumi 

Hisashi

Akira 

Yukio

Kotaro 

Raidon

Haru 

Wasabi

Hiro

Maron

Kimi 

Nana 

Koro 

Mocha

Choco 

Dai

Taro

Kentaro

Natsuo

Aki 

Leo

Kenjiro

Tomo

Tadashi

Haruki

Koji

Seeichi

Hana 

Suzu

Kaemon

Ryuu 

Shinju 

Amaya

Ichiro

Seiji

Keiji

Maron 

Yamato

Kosuke

Momo 

Pochi 

Kenji

Reik

Toshiko

Choco

Tetsu

Hana 

Manzo

Yuri 

Yuval

Roka

Akio

Asami 

Sakura

Kurumi

Cookie

Yumi 

Cool Japanese Dog Names

If you are in search of the hippest Japanese dog names? If so, you have come to the perfect spot since we have gathered some amazing ideas just for you! This article is a part of our extensive, wonderful, and coolest collection of Japanese dog names for new pet parents.

Kimi

Kiko

Kaede

Mana

Sushi

Yoshi

Natsuki

Sashimi

Tempura

Ren

Sake

Noriko

Ryo

Ramen

Ryokucha

Toshi

Akiko

Soba

Hiro

Mariko

Udon

Akira

Yua

Takashi

Emi

Yuri

Kenji

Nao

Manju

Yuki 

Maki

Kiyoshi

Kano

Izumi

Runa

Yoshi

Katsumi

Rina 

Momo 

Lucky

Daiki

Koko

Chiko

Megumi

Jiro

Ken

Leon

Wakana

Ayame

Yukiko

Shizuka

Sakura

Yuko

Suzume

Takara

Yuki

Shigeko

Satoko

Shika

Umeko

Yasu

Takako

Ayano

Suzu

Asami

Toshiko

Asuka

Satomi

Yukari

Catchy Japanese Dog Names

We have assembled a comprehensive list of catchy, unique, and most liked Japanese dog names to help you in selecting a dog name for your Japanese dog. If you are a new dog parent or someone who is planning to keep a Japanese dog, you are at the right place. Have a look!

Jona

Juro

Isamu

Kaede

Isami

Kazuko

Kayda

Kaede

Junto

Kairi

Hiroki

Kaemon

Hozumi

Junichi

Jurou

Jiro

Hitoshi

Hiroaki

Itsuki

Junpei

Kohana

Kioka

Izumi

Kaiyo

Katsu

Jun

Kayo

Keiko

Jin

Hisoki

Kazue

Keomi

Kamiko

Jinichi

Jona

Junko

Ko

Hiromitsu

Kimika

Hisato

Hiro

Kimiko

Kasumi

Kaori

Kishi

Ikko

Hiroto

Hoshi

Kiyomi

Kimi

Jun

Ichiro

Kiku

Kei

Katsumi

Junji

Hiroshi

Kiwa

Hiraku

Hisoka

Kichi

Joben

Best Japanese Dog Names

To help all the new dog owners and parents of Japanese dogs, we have incorporated some of the best Japanese dog names for your convenience. Japanese names are a little tricky and difficult to choose. We have made that easy for you. Have a look at the below list!

Kuma

Miya

Minor

Mizuki

Makoto

Kokoro

Miyoko

Kuro

Miyuki

Katsuro

Kenichi

Michiko

Masami

Ko

Masaru

Minato

Minori

Mana

Michi

Mitsuko

Maki

Minako

Midori

Kyo

Kage

Momoka

Miho

Kozo

Miki

Kuniko

Mura

Mariko

Kiyoshi

Misa

Katashi

Morie

Kenta

Kamin

Kuri

Mika

Miwa

Kyo

Masaji

Mayu

Madoka

Kazu

Kazz

Mikan

Miyo

Kenji

Kazumi

Mikka

Maro

Minami

Kohaku

Momo

Michi

Masa

Mie

Kuma

Mai

Masato

Koto

Masumi

Kaichi

Kei

Manjiro

Mami

Ken

Masako

Katsumi

Koko

Mio

Maru

Mieko

Masaki

Machiko

Moriko

Mitsu

Kaito

Masao

Katsuji

Misaki

Manabu

Miki

Kazuki

Kin

Maki

Kenzou

Koichi

Misako

Kyi

Madoka

Maiko

Mei

Kento

Mikio

Katsu

Mari

Makoto

Koji

Minato

Keiji

Koya

Kioshi

Kazuro

Awesome Japanese Dog Names

If you are in search of some awesome Japanese dog names for your or any of your friend’s pets, here you are at the right place. Here we have a list of some very amazing Japanese dog names that you can easily refer to and choose from. Have a look and choose according to your choice!

Taka

Sho

Naoshi

Seiji

Taura

Nishi

Nozomi

Tomio

Shiki

Saku Shinji

Saku

Sayuri

Rokuro

Riku

Umeji

Nakano

Osamu

Riko

Sango

Sora

Tomiko

Toshi

Reiko

Noa

Rei

Satsuki

Toshio

Sumire

Mitsuru

Seto

Susumu

Taishi

Ryo

Ren

Yuko

Teiji

Shuji

Ren

Toki

Yasuko

Rini

Takumi

Sunako

Raiden

Shika

Tatsuo

Yoshito

Namio

Nobuko

Yuriko

Shizu

Sachi

Rikona

Yuji

Nara

Noriko

Tomiju

Yoshi

Notin

Saori

Takeo

Toshiro

Satoru

Taiki

Nana

Miyo

Yamato

Tani

Samuru

Tadashi

Shoma

Sora

Tomo

Yuri

Naozumi

Shiori

Utano

Suzume

Ume

Wakumi

Nori

Yuki

Yasu

Natsuki

Setsuko

Yuka

Takuma

Teijo

Okimi

Usagi

Yori

Umi

Tadami

Yataro

Nanami

Shuzo

Taru

Shoji

Shinya

Sakai

Ryoko

Ryota

Sadako

Satomi

Yoshiro

Risa

Yumi

Shinobu

Tomohito

Nyoko

Sorano

Rai

Nobu

Souta

Satoshi

Naoki

Yoru

Shunta

Suzu

Wakana

Toshiko

Seika

Raku

Toshiji

Yujiro

Suzu

Shinju

Yoshi

Sugi

Natsumi

Rika

Namika

Tetsuro

Susumu

Norita

Souji

Tohru

Suzuki

Nori

Sakura

Sai

Tadao

Yoko

Yahiro

Raijin

Tetsuji

Ryuma

Takaro

Tamaki

Rumi

Takashi

Namie

Yuna

Reiko

Naoki

Tateo

Yutaka

Ruka

Satsuo

Tomoya

Narumi

Shigeo

Tatsumi

Saeko

Taji

Reizo

Sayaka

Renzo

Noboru

Taiga

Tatsu

Shoko

Shiko

Takato

Taro

Minoru

Takao

Suki

Shino

Sanyu

Toshi

Yori

Raden

Toru

Yoshiko

Tamaki

Yasuri

Reiji

Riki

Toya

Natsu

Yozo

Nanako

Oshin

Naoji

Natsuko

Yuki

Shiro

Saki

Tokuro

Tetsu

Sakae

Taku

Shiki

Tako

Ryo

Takara

Ruri

Reiki

Ryu

Sanyu

Sada 

Rai

Was this article helpful?