Japanese Cat Names: 530+ Catchy and Cool Names

Japan has a love-hate kind of relationship with its cats. As mentioned in one of their folklore from centuries ago, cats have been symbolized as good luck but are also considered to have protective powers.

But in modern-age Japan, things have changed, and people have changed. Some people fear cats, yet they can’t seem to hate them.

You can’t blame them, though, can you? Cats are like little Japanese sushi but tend to be sweet, like Japanese cheesecakes when you understand them.

 What better way of understanding them than starting with choosing a name your cat would love to be called by? Please scroll down and pick your favorite name from our cool, cute, best, funny, and creative collections of Japanese cat names.

Cool Japanese Cat Names

Japanese cat names can be just as friendly as the people of Japan. Good thing they tend to sound cool too. From Mount Fuji and beyond, we’ve got the perfect names for your little cat down below.

Yamaha 

Suzuki 

Jibanyan 

Madara 

Subaru 

Tsukikage 

Kannon 

Amaya 

Kohaku 

Nobu 

Tamayo  

Kuebiko 

Noriko 

Takara 

Kaito 

Nozomi 

Niko 

Kin 

Yuri 

Shimizu 

Haruto 

Tori  

Suzume 

Hiromi 

Mitsu 

Aika 

Tomi 

Tamashini 

Kangiten  

Fuyuko 

Ai 

Danuja 

Benten 

Japana 

Ruri 

Hitoshi 

Sakamoto 

Sho 

Kichi 

Bunko 

Sunako 

Yasu 

Momo 

Tatsu 

Ryoko 

Kuro 

Rini 

Suijin 

Chococat and Hello Kitty 

Kura 

Dai 

Ebisu 

Toshiro 

Yoru 

Kayo 

Leiko 

Tibbs 

Zinan 

Madoka 

Bassui 

Yami 

Nari 

Satoshi 

Maki 

Yuma 

Kyo 

Fuji 

Kazan 

Kuma 

Nyanko Big 

Masa 

Makoto 

Shion 

Kotaro 

Daichi 

Miki 

Harue 

Tennin 

Koto 

Cute Japanese Cat Names

Let’s be honest; Japan has the cutest names in the whole world, especially for cats; they sound satisfying not just to the person hearing them but also to the person saying them. Scroll down to find the cutest name for your cutest cat.

Gyo Shin 

Reiki 

Kenta 

Wataru 

Chihiro 

Kuroneko

Tetsu 

Tora  

Inoue 

Sanyu 

Fumio 

Etsuko 

Hisoka 

Aoki 

Mugen 

Domo 

Ameonna 

Kitsune 

Nori 

Yuka 

Kozue 

Umeko 

Kaname  

Tomomi 

Naruto 

Anzu  

Akihiro 

Nao 

Joben 

Judo 

Daku 

Sanjiro 

Emiko 

Keiko 

Bankei 

Michio 

Raiden 

Umiko 

Goku 

Ryo 

Aimi 

Hannya 

Takkun 

Fuku 

Kabuki 

Chia 

Yuuto 

Kiyoshi 

Ichika 

Giichi 

Taro 

Yuriko 

Arata 

Sake 

Nana 

Honcho 

Homura 

Itachi 

Taru 

Ryuji 

Kimi 

Gen 

Aneko 

Chibi 

Kage 

Yoshi 

Doi 

Kichiro 

Sachiko 

Sushi 

Tomoe 

Rokuro 

Aoi 

Asa 

Kei 

Ayumu 

Myojo 

Sora 

Minako 

Hikari 

Related: French Cat Names: 700+ Catchy And Cool Names.

Best Japanese Cat Names

People want the best out of the best for their cats. Why not find the best Japanese cat name you can find for your cat? Good thing you don’t have to because we’ve found lots of the best names you can pick from. Just scroll down and pick the best name for your cat.

Sango 

Goro 

Akira 

Hajime 

Risa 

Kenichi 

Kobe 

Mamoru 

Setsuna 

Sai  

Hatsu 

Fumiko 

Botan 

Junichi 

Ohara 

Yumi 

Kyoko 

Hiroki 

Sakura 

Ukem ochi 

Kosuke 

Atsushi 

Tsubasa 

Dai-In 

Ena 

Katsu 

Chizu 

Ren 

Kane 

Unkan 

Iwai 

Jun 

Kunio 

Ringo 

Seiko 

Tatsuo 

Sato 

Isamu 

Shinobu 

Sen 

Nishi 

Moku sei 

Umi 

Asahi 

Yuki 

Kana 

Buyo 

Eryu 

Hideki 

Haiku 

Naoki 

Eri 

Banzan 

Hana 

Hikaru 

Daisuke 

Nami 

Wakumi 

Ino 

Issey 

Shinju 

Hiroaki 

Ima 

Shun 

Yukio 

Chotan 

Izanagi 

Susumo 

Koneko 

Rikuto 

Masaru 

Yuji 

Reo 

Natsu 

Hina 

Iwa 

Rei 

Aiya 

Akio 

Chika 

Funny Japanese Cat Names

If you’ve watched anime or any Japanese game shows, you already know they’re the funniest thing to watch. Luckily they also have the funniest cat names, just the thing you were looking for. Look below to find Funny Japanese cat names.

Eshima 

Taki  

Hiroshi 

Osamu 

Sara 

Mai 

Kakashi 

Hachi 

Nara 

Suzu 

Hiro 

Kohana 

Nagisa 

Chiyo 

Ryuk 

Kaede 

Kasumi 

Bento 

Neko-sensei 

Doraemon 

Nintendo 

Iori 

Jikai 

Hekima 

Ryouichi 

Kenshin 

Hoshi 

Shiori 

Doryo 

Reiko 

Soma 

Yasuko 

Izanami 

Himari 

Maemi 

Aki 

Potya 

Ichigo 

Yoko 

Kaiyo 

Junko 

Wakana 

Maneki Neko 

Mao 

Hotaru 

Cho 

Chiaki 

Genkei 

Megumi 

Rin 

Minato 

Takumi 

Touma 

Chorei 

Meowth 

Jiro 

Usaku 

Hiroto 

Molly 

Tama 

Yukari 

Zen 

Maiya 

Natsuo 

Chi 

Tsukiya 

Ryuunosuke 

Shiro 

Fumihiro 

Oki 

Juro 

Suki 

Kukurihime 

Ito 

Byakuya 

Usui 

Mio 

Emi 

Bashira 

Sachi  

Creative Japanese Cat Names

Japan has been known for its innovative ideas and creative minds, and it almost feels like they’re not just one of the first to see the sunrise but also to come up with creative stuff. Here are a few creative Japanese cat names you can choose for your creative-minded kitty cat. 

Izumi 

Daijiro 

Riku 

Manzo 

Kouta 

Utano 

Hinata 

Hiko 

Ryota 

Daiki 

Chinshu 

Youta 

Chiharu 

Eiko 

Yōsei 

Gina 

Kiko 

Tenjin 

Matsui 

Kaori 

Takeo 

Satome 

Haru 

Akane 

Yamato 

Shinchan

Sizuka

Hattori

Ninja Kai

Wong kar

Kai

Shubi 

Yamanoshi

Elain 

Haruki

Washi 

Bishamon 

Jin 

Mitsuo 

Ahmya 

Chimon 

Ayame 

Kyou 

Tsuki 

Sanji 

Carla and Happy 

Dosei 

Amabie 

Midori 

Zakuro 

Asayo  

Endo 

Aya 

Yuuna 

Amaterasu  

Koko 

Ishii 

Katana 

Ohta 

Hisa 

Fujin 

Kumi 

Chie 

Tousen 

Asami 

Jiji 

Eiji 

Enkai 

Hayami 

Arthur 

Kamineko 

Orino 

Mana 

Yuu 

Korin 

Tajima mori 

Mochi 

Hibiki 

Koji 

Michi 

Iva 

Takashi 

Yori 

Seiji 

Shiki  

Poyo 

Haya 

Azume 

Akina 

Was this article helpful?